życiorys

 prasa

 galeria

 muzyka

 kontakt

 instrumenty/

projekty

biography

press

gallery

music

contact

instruments/

projects

inside drumming
-najnowszy projekt
Festiwal Perkusyjny "Źródła i Inspiracje"
International Percussion Festival „ Sources & Inspirations”